Pulsar, Bleskosvod vysoce pulsující napětí se systémem předstihu

Na základě svých vědeckých zkušeností v oblasti přímého zásahu bleskem od roku 1932 vytvořila v roce 1984 ionuzující bleskosvod PULSAR HELITA (ESE), jehož princip fungování spočívá v řízení spontánního koronového efektu při aplikaci vysokonapěťových impulsů na hrot Pulsaru. Účinnost tohoto principu oproti druhému užívanému principu (princip generování repetujících jisker mezi malými pomocnými elektrodami a tyčovým hrotem) se ukázala při řadě porovnávacích výzkumů efektivnější.

Jak funguje Pulsar?

Aktivuje se na začátku tvorby bouřkových mraků a vytváří ve svém okolí pole, které usměrní přibližující se blesk na bleskosvod z mnohem větší vzdálenosti než Franklinův jímač (hovoříme o tzv. časovém přestihu). Při aktivaci elektronického bloku Pulsar, se vytváří pomocí vysokofrekvenčních pulsů vstřícný výboj značné délky, který se spojí s hlavní větví blesku a svede jej k jímacímu hrotu Pulsaru a odtud do země.

Výhody Pulsaru:

Je napájen energeií elektrostatického pole a nepotřebuje proto žádné vnější napájení. Skládá se ze dvou částí: hrotu majícího stejný potenciál jako mrak a elektrostatického členu s potenciálem jako zem.

Je vzroben z nerezového materiálu odolného vůči nepříznivému počasí (Kyselé srážky, prašnost, atd.)

Široký ochranný poloměr Pulsaru od 25 do 107 m dle zvoleného typu a možnost pouze jednoho svodu do výšky 28 m minimalizují náklady.

Minimální údržba

Technicky i právně certifikovaný pro provoz v ČR: Prohlášení o shodě dle nařízení vlády 163/2002 Sb.

Akreditace v ČR: certifikát VÚPS Praha, certifikát EZÚ Praha

Akreditace ze zahraničí: LCIE (Francie), BSI (Velká Británie), TU Ilmenau (Německo), IREQ( Kanada) a KERI (Korea).

Kontaktní informace

Hromosvody Bříza
Chrudimská 1376
Pardubice
530 02
Česká republika
IČ:
DIČ
GPS 50.017226,15.771033

Potřebujete také nová okna, dveře a nebo dotaci ZELENÁ ÚSPORÁM 

DOPORUČUJEME OVĚŘENOU KVALITU:

PZM okna